8:26 am - Friday October 24, 2014

Bài tập tính giá thực tế vật liệu xuất kho!

1) Mua nhập kho 3200kg NVL, Đơn giá ghi trên hóa đơn là 41500đ ( chưa thuế), tiền hàng chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển bốc dỡ bằng tiền mặt 960000đ
2) Xuất trả lại 200kg vật liệu mua ở nghiệp vụ 1 do không đảm bảo chất lượng.
Vậy giá thực tế của 1 kg vật liệu bao gồm cả chi phí vận chuyển bốc dỡ là 41800đ
Mình đang làm bài tập về tính giá thực tế vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Cho mình hỏi là khi làm bảng Xuất- nhập- tồn. thì mình sẽ phản ánh vào cột nhập là giá thực tế 41800 hay là 41500. Và khi trả lại 200kg hàng thì sẽ theo giá nào vậy?
Thanks!

Trả lời:

Bạn phải gộp cả giá mua và chi phí vẩn chuyển vào vì đó là giá gốc mà,ví dụ tính giá nhập kho của số vật liệu trên
N 152(1)=3.200*41,500=132,800,000
N 133=13.280,000
C 331=146,080,000
-
N 152(2)=960,000
C 111=960,000
=> giá nhập kho=132,800,000+960.000=133.760.000
=> giá đơn vị=132,800,000+960.000/3200=41,800
vậy khi xuất kho bạn nhân với giá là 41,800 (vì nếu tính theo pp cả kỳ dự trữ bạn vẫn cộng lại mà)
-khi xuất trả thì nhân với giá 41,500. mình vd khi bạn xuất trả hàng
N 331=200*41,500=9,130,000
C 133=830,000
C 152=8,300,000
=> giá trị tồn kho =133.760,000-8,300,000=125,460,000
vậy chí phí vận chuyển của số hàng trả sẽ đc cộng vào giá tồn kho ,và nó sẽ làm tăng giá xuất kho làm tăng giá thành và tăng giá vốn xuất kho thành phẩm

No comments yet.

Leave a Reply

  • Thống kê

    Khách hôm nay: 96
    Tổng lượt truy cập: 70999